История

проф. Никола Хаджиев

проф. Никола Хаджиев

Българска асоциация спорт за всички е създадена през 1993 г.  като неправителствена организация, развиваща дейност в обществена полза. Нейн основател и дългогодишен председател до 2014 година е проф. Никола Хаджиев. Към момента Асоциацията се управлява от Ирен Цветкова. Дейността на Асоциацията е пряко обвързана с утвърждаване и развиване на спорта за всички като един от решаващите фактори за подобряване и укрепване на здравето на населението, физическата дееспособност на нацията и многостранното развитие на личността.

Българска асоциация спорт за всички разработва Национална програма за физическа активност и развитие на българското население „БУЛФАР’2004”, 2008, 2012 и 2016 година. Програмата е изградена на основата на олимпийския цикъл, в изпълнение на Националната програма на Министерство на младежта и спорта. БУЛФАР цели да се популяризират системните занимания с физически упражнения и спорт и тяхната роля за здравето, добрата форма, работоспособността и дълголетието на хората, тяхната интеграция независимо от възраста, пола, социалния и здравен статус. Проявите от Националната програма се реализират благодарение на активни действия, обединяване на усилията и взаимодействията на институции, общини, спортни организации, членове на Асоциацията, средствата за масова информация и други неправителствени организации, имащи отношение към здравето на хората. В Националната програма за физическа активност и развитие на българското население се реализират 8 международни прояви, 4 национални, 12 местни и 8 целеви спортни събития. Програмата е отворена към нови прояви и проекти с цел популяризирането на спорта за всички.

Спортният календар на Българска асоциация спорт за всички се формира ежегодно от традиционните прояви, които са придобили известност и се провеждат всяка година в цялата страна. Световен ден на предизвикателството, Световен ден на ходенето, Денят на зимното предизвикателство са разработени с цел да популяризират спорта в свободното време и физическата активност сред населението.

Световният ден на предизвикателството е най-голямата международна проява. В нея участват 120 страни от всички континенти. В България предизвикателството дебютира на 26.05.1993 г. в гр. София. С тази проява се дава стартът на Асоциацията и в нея се включват 16 общини на територията на София и над 10 града с над 50 000 участници. През 1998 година  в Денят на предизвикателството е регистриран рекорден брой участници – 312 000 от 58  града и общини в страната.

Световният ден на ходенето също се овенчава с успех. Интензивното ходене привлича голям брой хора, тъй като това е едно от най-достъпните, универсални естествено-приложни движения на човека за поддържане на здравето и подобряване на неговата дееспособност, а също и  прекрасна възможност за участие на хора от третата възраст и хора в неравностойно положение, както и за тяхната социализация. През 1999 година в деня на интензивното ходене е регистриран рекорден брой участници – 280 000, от 57 града и общини.

От 1994г. Асоциацията провежда ежегодно ден на зимното предизвикателство през месец февруари като през последните години проявата се реализира във все повече градове от страната и броят на участниците прогресивно нараства. Това е проява изцяло създадена по инициатива на Българска асоциация спорт за всички и успешно представена в ТАФИСА.

Към момента в Българска асоциация спорт за всички членуват 75 спортни организации, от които 42 спортни федерации, 13 спортни клуба, развиващи се в областта на спорта за всички и 25 лицензирани спортни клуба „Здраве и активно дълголетие”.

Асоциацията осъществява своята международна дейност като участва в международни конгреси, конференции и форуми по проблемите на спорта за всички.

Асоциацията е член на Международната асоциация спорт за всички (ТАФИСА), на Европейската – ТАФИСА Европа и на Балканската асоциация за масов спорт. От 1993г. проф. Хаджиев е бил 3 мандата член в борда на директорите на ТАФИСА. Негова е и идеята за създаването на Балканската асоциация, на която през 2010г. той е избран за почетен Председател.

В последните години Асоциацията разшири изцяло своя обхват, включвайки се активно в Проектна дейност на национално и международно ниво. По проектна дейност бяха изградени фитнес центрове на открито в общините на територията на стараната, които откриха нови възможности за спорт в свободното време. Участието ни в Световните конгреси „Спорт за всички“, „Световни и балкански игри“, „“Семинар за лидери в областта на спорта за всички“, участието в Европейски проект „Предприемачески умения и компетенции в академичните спортни квалификации чрез опита на ключови НПО в спорта” и Проект “SportCityNet” разкриха нови възможности пред Асоциацията.

Като положителен факт отчитаме участието на студенти в стажантска практика, което даде един добър старт за приобщаването на  доброволчеството.

Независимо от постигнатите резултати пред Българска асоциация спорт за всички предстои още много работа. С оглед на изпълнението им за постигането на по-голяма ефективност е необходимо те да се превърнат в обект на национална политика.

Тук е мястото да изкажем и искрени благодарности от името на Българска асоциация спорт за всички специално към Министерство на младежта и спорта за помощта и съдействието, които ни оказваха през годините. Цялостната дейност и реализацията на спортните събития не би била възможна и без Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Български олимпийски комитет, Български спортен тотализатор, Столична община, общините в страната, всички неправителствени организации и личности, имащи отношение към здравословния начин на живот и физическа активност на населението.