Семинар за председатели и методисти на СК „Здраве и активно дълголетие“ към БАСВ – 20 април