Зонален преглед по основна гимнастика -Южна България

В понеделник –  14. 05. 2018 год.  Дамски Спортен Клуб „Здравец – Красно село“ гр. София, взе участие в Зонален преглед по основна гимнастика – Южна България  – гр. Велинград, който беше организиран от Българска Асоциация Спорт за всички /БАСВ/ с Председател г-жа Ирен Цветкова и от

Комисията на Клубовете за здраве и активно дълголетие, с ръководител г-н Павел Иванов.
 
Подготовката и участието на Клуб „Здравец-Красно село“ в спортната проява беше осъществено с финансовата подкрепа на Столична Община,
чрез одобрен проект към Програмата за развитие на спорта в гр. София /2016 – 2020год./ и в подкрепа на София – Европейска столица на спорта – 2018год.
 
Зоналният преглед по основна гимнастика за Южна България беше открит с поздравления от кмета на града – д-р Костадин Коев, г-жа Ирен Цветкова и г-н Павел Иванов.
 
Представители от  12 спортни  клуба „Здраве и активно дълголетие“ от  Южна България представиха своите старателно подготвени гимнастически композиции. Всички те бяха съобразени със строгите изисквания на  БАСВ за времетраене, задължителни гимнастически елементи и конфигурации, брой участници и музикален съпровод.
По този оспорван начин, пред състава на комисията 12 -те спортни клуба,  защитиха своето право и честта да бъдат включени  като участници в Национален  фестивала  – Празник на спорта, здравето и дълголетието, който ще се проведе в гр. София в края на м. октомври тази година.
 
Недялка Найденова
Председател на СК“Здравец-Красно село“ гр. София