Отчетно общо събрание

На 11.02.2016г. от 14:00ч. в гр. София, бул. Васил Левски № 75 се проведе отчетно събрание в заседателната зала на ММС, етаж 5.