BRISWA ПРОЕКТ: Идентифициране на добри политики за борба с расизма във футбола.

First comunication from consortium partner - IMG (1)

Днес, по време на почти всеки мач сме свидетели на ситуации, в които виждаме определени играчи на футболни отбори като мишена на расистки обиди или дори и по-лошо. Наскоро случилите се събития в Сърбия, в мача между Партизан и RAD, бяха просто един пореден пример от дългия списък с подобни събития. Проектът BRISWA е финансиран от ЕС проект (финансиран от програма ЕРАЗЪМ + ПРОГРАМА – СПОРТ СЪТРУДНИЧЕСТВО ПАРТНЬОРСТВО – ОС 2016-3060), занимаващ се с проблема с расизма във футбола (и в спорта като цяло) и се опитва да разпространи посланието за равенство между раса, пол, религия и т.н. сред футболистите, особено младите хора като по този начин се опитва да „изрита“ расизма далече от терените, игрищата, стадионите и други.

 

За да се постигне това, проектът ще се опита да реализира следните цели:

– Да се разбере настоящата ситуация за расизма в Европа и да се определят основните движещи сили на това явление.

– Да се ​​оцени чрез гласен научен подход (System Dynamics Modeling & Simulation), целящ да определи най-ефективните политики и стратегии за противодействие срещу расизма и това как расистки действия могат да бъдат намалени и в крайна сметка премахнати от спортната култура.

– Да се прилагат тези стратегии и политики, като се започне от младите хора, които все още не притежават силно социално ксенофобски пристрастия и са най-податливи. В началото на тяхната възраст, да приемат различни хора помежду си, особено, когато практикуват игри или спорт.

– Да се установи какви умения (психологически, социални и т.н.), трябва да притежават новите лица във футболните отбори (и спортни отбори като цяло), и важната роля на ранното идентифициране на расистки прояви в отбора и да се въведат превантивни мерки за смекчаване и прекратяване на подобни прояви възможно най-скоро.

– Разпространяване на духа на равенство и недопускане на расистки действия в цяла Европа, опитвайки се да изгради широка осведоменост за хора от всички възрасти (и особено при малки деца) чрез различни канали на проекта (социални медии, уеб сайт и т.н.), а също и от средства за целенасочени спортни събития, семинари, срещи по проекта и обществени семинари/ конференции, които са насочени към всички видове дискриминация като заплаха за основите на самия спорт.

По-подробна информация за проекта BRISWA може да бъде намерена на сайта на проекта: http://www.briswa.eu