Програма

Националната програма БУЛФАР’2020

Националната програма БУЛФАР’2020 – Българска Физическа Активност и Развитие е разработена на базата на натрупания опит от реализирането на националните програми Булфар’2000 /1998 – 2000г./, Булфар’2004 /2001 – 2004 г./ и Булфар’2008 /2005 – 2008/, Булфар’2012 /2009 – 2012/ и Булфар’2016 /2013 – 2016/.

Тя е съобразена с постановките на Закона за физическото възпитание и спорта. Програмата е разчетена за периода 2017–2020 г.
Програмата е подготвена от широк кръг специалисти, с консултации на експерти по организация и управление. Широко е използван световният опит и разработките на Международната асоциация „Спорт за всички“ (ТАФИСА).

Тя включва широк спектър от прояви – международни, национални, местни, целеви, които са предназначени за всички възрасти, в това число за хора с увреждания и хора в неравностойно положение.

Главната цел на програмата е широко да популяризира движението спорт за всички в цялата страна и чрез включените в нея прояви, да стимулира индивидуалната мотивация на хората за системни самостоятелни занимания с физическа активност за по-добро здраве, дееспособност и дълголетие.

Изпълнението на програмата е задача на всички държавни и обществени структури и институции, без чиято помощ и подкрепа не могат да бъдат постигнати желаните успехи.

Можете да изтеглите Програмата, като кликнете на даденият по-долу линк:

 БУЛФАР’2020 – Национална програма за физическа активност и развитие на българското население.