контакти

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

София – 1040

бул. „Васил Левски“75

ет.4, ст. 405

02/ 9300 594

0887 198 064

0888 322 698

e-mail: bfsv_basv@abv.bg