Българската асоциация “Спорт за всички” търси решението на проблемите чрез своите основни задачи за периода 2009 – 2010 г.: 1. Широко популяризиране на здравословния начин на живот чрез системни занимания с физически упражения и спорт...

Read More