Основна гимнастика

Основна  гимнастика  – трета възраст

18.06.2022г. , 11:00 ч.

Столична Община, р-н Връбница

с. МРАМОР

 

Спортна проява по  Основна гимнастика за хора от третата възраст  ще се проведе на 18.06.2022 г., от 11:00 ч., в 175 ОУ „Васил Левски“, с. Мрамор, СО, р-н Връбница. Проявата се организира от Българска федерация спорт за всички с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта,  по „Програма за развитие на спорта за всички“. Проявата е част и в изпълнение на Национална програма за физическа активност и развитие на българското население БУЛФАР’2021 -2024 от раздел – Прояви за различни целеви групи.

Домакин на събитието е спортен клуб „Мрамор – спорт за всички“, с. Мрамор. Участие в спортното събитие ще вземат, мъже и жени от спортен клуб „Кула – спорт за всички“,  спортен клуб  „Спартакисти – спорт за всички“ и домакините от спортен клуб „Мрамор – спорт за всички“.

 

Целта на проявата е да приобщи и насърчи повече хора от тази възраст към системни спортни занимания поне 3 пъти седмично. Основна роля играе и социалните контакти, които занимаващите изграждат по между си по време на тренировките и спортните прояви.

         

Поканени официални лица  на спортната проява  са г-н Младен Младенов –  Кмет на р-н Връбница и г-н  Александър Георгиев – кмет на с. Мрамор.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА 18.06.2022г. , 11:00 ч.

р-н Връбница, СО

с. МРАМОР