Зимно Предизвкателство

Зимното предизвикателство е проява от Националната програма за физическа активност и развитие на българското население БУЛФАР 2021-2024 на Българска федерация спорт за всички и ежегодно се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, по „Програма за развитие на спорта за всички“.
Мисията на Зимното предизвикателство е да популяризира спорта за всички и здравословния начин на живот чрез практикуване на зимни спортове.

ГАЛЕРИЯ ОТ ИЗМИНАЛИ СЪБИТИЯ