Членство на БФСВ в международни организаци

Българската федерация спорт за всички е член на Международната асоциация Спорт за всички – TAFISA и на Европейската Асоциация Спорт за всички – TAFISA EUROPE .