Актуална проява

Screenshot

Българска федерация спорт за всички организира Национална спортна проява Световен ден на предизвикателството, с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта, по „Програма за развитие на спорта за всички“. Проявата е част и в изпълнение на Националната програма за физическа активност и развитие на българското население „БУЛФАР’2021 -2024”. Световният ден на предизвикателството е кампания от програмата на Международната асоциация спорт за всички ТАФИСА.

Българска федерация спорт за всички организира Национална спортна проява Световен ден на ходенето, с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта, по „Програма за развитие на спорта за всички“. Проявата е част и в изпълнение на Националната програма за физическа активност и развитие на българското население „БУЛФАР’2021 -2024”. Световният ден на ходенето е кампания от програмата на Международната асоциация спорт за всички ТАФИСА.

Българска федерация спорт за всички организира Национална спортна проява Световен ден на предизвикателството, с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта, по „Програма за развитие на спорта за всички“. Проявата е част и в изпълнение на Зимното предизвикателство е проява от Националната програма за физическа активност и развитие на българското население БУЛФАР 2021-2024 на Българска федерация спорт за всички и ежегодно се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, по „Програма за развитие на спорта за всички“.
Мисията на Зимното предизвикателство е да популяризира спорта за всички и здравословния начин на живот чрез практикуване на зимни спортове.