Спортни турнири по плуване, лека атлетика и  петанк –
трета възраст, гр. Китен 01-07.09.2022 г.